Tháng 5 kính hoa Đức Mẹ

Cứ mỗi năm vào tháng 5, mọi người trong giáo xứ lại tất bật chuẩn bị rước kiệu Đức Mẹ trên các đoạn đường của giáo xứ, cùng với nó những tràng hoa, lời kinh mân côi dâng lên Mẹ, tỏ lòng thảo kính người Mẹ sinh thành Đấng Cứu Thế. Thiếu nhi cũng là một phần dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, cùng tấm lòng biết ơn.

Video: Khương Duy Hoàng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top