Những vần thơ giúp các em thực hành Lễ Giáo

1 . Ba nguyên tắc khi tập họp:
Thứ nhất im lặng, thứ hai trật tự,thứ ba nhanh nhẹn
2 . Khi quỳ chấp tay lên bàn
Khi ngồi vòng tay ngồi ngay ngắn
Khi đứng,đứng thẳng và nghiêm trang
3 . Biết rằng có Chúa đang nhìn
Khi vào nhà thờ em giữ nết na
Không cười, không nói,không đùa
Không dành nhau chạy không ùa vang lên,
Em đi chầm chậm theo hàng,
Hàng đầu đi trước, rồi đến hàng mình.
4 . Xếp hàng vào lễ đàng hoàng,
Khoanh tay trước ngực thẳng hàng đi vô,
Đừng chen, đừng lấn,đừng xô,
Nghiêm trang im lặng đi vô nhà thờ.
5 . Lễ xong ta hãy đợi chờ,
Bàn trên ra trước, bàn kề tiếp sau,
Tuy rằng đứng đợi hơi lâu
Nhưng mà trật tự,cùng nhau ta chờ.
6 . Lúc quỳ ta đừng sợ dơ,
Xoa chân,phủi cát,nhà thờ ồn vang,
Đứng nghiêm,đừng tựa vào bàn,
Khuỵu chân,õng ẹo tật mang xấu người.
7 . Vô duyên nhất kẻ hay cười,
Hãy ngợi khen Chúa cất lời ca Vang,
Thưa kính, xướng đáp rập ràng,
Tôn thờ Thiên Chúa,Người ban ơn lành .
8 . Ho,Ngáp thì nhớ tay che
Hĩ mũi nhớ dùng khăn tay
Không khạc nhỗ bừa bãi.
9 . Lưng thẳng đầu ngay, không ngồi vặn vẹo,
Không nói õng ẹo,ăn nói đàng hoàng,

nguồn: sưu tầm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top