Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô bổn mạng Đoàn

Năm nay lễ bổn mạng đoàn vào ngày 18-6-2017, cũng là ngày mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa, cũng là ngày 79 em được xưng tội rước lễ lần đầu, mỗi em đều được chuẩn bị về tâm lý, kiến thức giáo lý, và dọn mình trước khi rước lễ. Điều đặc biệt vì đây là lễ mừng bổn mạng đoàn, mỗi đoàn sinh đều nhận được một phần quà

https://www.youtube.com/watch?v=5UlSM9HHtTk

Video: Khương Duy Hoàng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top