Lãnh nhận bí tích thêm sức 6-7-2017

Trong sách công vụ có câu “Họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ” (Cv 19,5-6). Lãnh nhận bí tích thêm sức là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của người Ki-tô hữu, từ khi còn nhỏ mỗi em thiếu nhi đều được học hỏi về lời Chúa, đến khi các em đủ tuổi và nhận thức về Chúa Thánh Thần, thì chính lúc này đây, là thời điểm để các em lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần và củng cố thêm bí tích rửa tội, qua bí tích mỗi em sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đổi mới và soi sáng trong suốt chặng đường đời còn lại.

Ngày hôm nay 6-7-2017, 88 em ngành nghĩa sĩ sẽ được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, ban bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức chỉ lãnh nhận được một lần và là một trong ba bí tích khai tâm. Nghi thức chính yếu của bí tích Thêm Sức được trao ban bằng việc đặt tay (Giám mục hay Linh mục giơ tay trên đầu) và đọc lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, kèm theo việc xức dầu thánh trên trán và đọc lời này: “…Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần“. Ngay tại thánh đường giáo xứ, mỗi em đều cảm thấy tự hào mình là người Ki-tô hữu, hòa cùng niềm vui chung của giáo xứ và người thân.

Cha Quản Xứ Phaolo Dương Công Hồ và Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Ảnh: Phát Hoàng và Thượng Thư

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top