Thông báo

Hội trại Huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể giáo tỉnh Sài Gòn

Với mục đích kỷ niệm, cảm tạ Thiên Chúa vì 100 năm TNTT thế giới, 85 năm TNTT tại Tổng Giáo phận Saigon, cũng như thắt chặt tình hiệp nhất Thiếu nhi Thánh Thể và định hướng TNTT tương lai, Ban Chấp hành Liên đoàn thân mời các Huynh trưởng các Xứ đoàn, các Hiệp …

Hội trại Huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể giáo tỉnh Sài Gòn Read More »

Scroll to Top